เอกสารที่ตัองเตรียม (เราซื้อรถยนต์คุณ)

ขั้นตอนการขายรถยนต์ให้เรา

1. โทร หรือ Line แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรถ, รุ่น, รุ่นย่อย, ปี, เลขไมล์, เครื่อง, ระบบขับเคลื่อน2หรือ4ล้อ, ระบบเชื้อเพลิงน้ำมัน หรือแก๊ส และรายละเอียดอื่นๆ(ถ้ามี) โดยส่งรูปหน้า-หลังตัวรถ, ภายใน, อุปกรณ์เสริม(ชุดแต่ง), หน้าสำเนาคู่มือจดทะเบียน
2. แจ้งราคาที่อยากจะขายให้กับเรา
3. นัดดูรถ ในวันและสถานที่ ที่ลูกค้าสะดวก กรณีตกลงซื้อ-ขาย ลูกค้ารับเงินสด หรือโอนเข้าธนาคารทันที
4. กรณีรถยังติดไฟแนนซ์  เรามีบริการปิดไฟแนนซ์ จากสถาบันทางการเงินชั้นนำ 
5. ลูกค้าจะได้รับหนังสือสัญญาซื้อ-ขาย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการขายรถให้กับเรา
6. เอกสารที่ต้องเตรียม


รถบุคคลธรรมดา       

รณีมีสมุดคู่มือจดทะเบียน                                         
1. สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ            2ใบ 
3. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ             2ใบ 

กรณีรถไม่มีสมุดคู่มือจดทะเบียน รถติดไฟแนนซ์
1. สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียน                      1ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ            5ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ              5ใบ

-----------------------------------------------------------------------
เอกสารขายรถกรณีรถติดไฟแนนซ์

1.สำเนาคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
2.สำเนาบัตรประชาชน 6ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ 6ใบ

ทางเราเตรียมเอกสารให้
4.หนังสือมอบอำนาจเซ็นต์ผู้มอบ2ใบ
4.1หนังสือมอบอำนาจเซ็นต์ผู้รับมอบ2ใบ
5.แบบคำขอโอนและรับโอน เซ็นต์ผู้โอน 2 ชุด
5.1แบบคำขอโอนและรับโอน เซ็นต์ผู้รับโอน 2จุด 2ใบ

*เพิ่มเติมเอกสาร แจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่ และอื่นๆ ถ้ามี


Powered by MakeWebEasy.com